01/01

Gebert, Anton


10. 4. 1885 Svatý Kříž u Plané – 17. 5. 1942 koncentrační tábor Dachau, Německo
kanovník
Vystudoval v Praze, působil jako docent katechetiky na pražské německé univerzitě a jako kanovník katedrály sv. Víta v Praze. Jako redaktor časopisu Kirchenblatt patřil mezi nacionálně orientované kněze, v roce 1939 se stal farářem wehrmachtu. Přesto ho kardinál Kašpar roku 1940 pověřil péčí o vězněné české kněze. V roce 1941 byl ale zatčen gestapem a pro nepřátelské projevy vůči NSDAP a představitelům státu odsouzen k roku vězení. Následovně byl poslán do Terezína a do koncentračního tábora Dachau, kde zemřel.

K09-JAR004-23   A4729