03/03

Farský, Karel


1880 Škodějov – 1927 Praha
teolog
Vzdal se kariéry na Teologické fakultě a v letech 1910–1919 vyučoval na gymnáziích v Plzni a Praze. Jako stoupenec modernismu se stal předsedou Klubu reformních kněží. Pracoval na církevním oddělení ministerstva školství. V roce 1920 byl spoluzakladatelem reformní Církve československé, později se stal jejím biskupem a patriarchou.

K09-KRE022-05   A5150
K09-KRE022-06   A5151
K09-KRE022-07   A5152