05/05

Eltschkner, Antonín


4. 6. 1880 Polička – 22. 1. 1961 Brno
katolický duchovni a esperantista
Svá studia absolvoval v Římě, kde byl také vysvěcen na kněze. Po návratu působil jako učitel v Hradci Králové, roku 1926 se stal profesorem v Praze, vedle toho byl v letech 1922–1925 předsedou Ligy katolických esperantistů. V roce 1933 byl jmenován pražským světícím biskupem, jeho jmenování budějovickým biskupem přerušila druhá světová válka. Po 1945 byl skoro dvacet let jediným státem uznaným světícím biskupem a nositelem Řádu republiky.

K09-JAR004-01   A4707
K09-JAR004-02   A4708
K09-JAR004-03   A4709
K09-JAR004-04   A4710
K09-JAR004-05   A4711