10/10

Boháč, Jan Nepomuk


22.8.1888 Stará Boleslav – 26.11.1968 Praha
katolický kněz, hudební kritik
V letech 1915–1917 učil na reálném gymnáziu v Praze a vzdělával se v hudbě na Komenského univerzitě v Bratislavě. V roce 1928 byl jmenován rektorem koleje Arnošta z Pardubic, roku 1931 se stal arcibiskupským notářem. V témže roce ho papež jmenoval tajným komořím. V období 1937–1963 pak byl kanovníkem vyšehradské kapituly. Je autorem písní, klavírních skladeb a pojednání o duchovní hudbě.

K09-BEN002-01   A4657
K09-BEN002-06   A4662
K09-BEN002-09   A4665
K09-BEN002-10   A4666
K09-BEN002-12   A4667
K09-BEN002-13   A4668
K09-BEN002-14   A4669
K09-BEN002-15   A4670
K09-BEN002-28   A4683
K09-BEN002-30   A4685