02/02

Blanda, František Xaver


11.11.1838 Voloveč – 6. 1.1917 Praha

kněz a pedagog
Byl docentem katechetiky a pedagogiky na Teologické fakultě v Praze, redigoval a psal pro různé odborné časopisy. Roku 1887 byl zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v roce 1913 se stal jejím děkanem. Od roku 1913 byl tajným papežským komořím.

K09-BEN002-24   A4679
K09-BEN002-25   A4680