05/05

Rozet, Henri Édouard29. 7. 1874 Besançon, Francie – 14. 8. 1930 Paříž, Francie
francouzský generál
Absolvent vojenské školy St. Cyr a Vysoké válečné školy v Paříži byl mimo jiné velitelem alpských pěších střelců a důstojníkem štábu fracouzských vojsk v Maroku. Za první světové války velel marocké divizi, pěší rotě pochodového pluku cizinecké legie, zulskému pluku a na konci války nastoupil do štábu Hlavního velitelství v Paříži. V letech 1919–1925 byl členem francouzské vojenské mise v Československu. V letech 1927–1930 zastával místo vojenského atašé v Bělehradě.

K08-ROZ022-07   A4574
K08-ROZ022-08   A4575
K08-RUD023-01   A4578
K08-RUD023-02   A4579
K08-RUD023-03   A4580