02/02

Petrović-Njegoš, Mirko Dimitrij


17. 4. 1879 Cetinje, Černohorské knížectví – 2. 3. 1918 Vídeň, Rakousko-Uhersko
černohorský princ
Druhý syn černohorského krále, velkovévoda Grahovský a Zetský, studoval krátce práva v Řecku a vojenskou akademii v Terstu. Roku 1902 si vzal princeznu Nataliji Konstantinovićovou, sestřenici srbského krále. Manželství bylo v roce 1917 rozvedeno. Po zavraždění srbského krále Alexandra v roce 1903 ho srbská vláda určila jako korunního prince. Rodiče a sestry emigrovali na konci první světové války do Francie, on se přestěhoval do Vídně. V roce 1911 byl údajně členem organizace Černá ruka, která spáchala atentát na srbského krále.

K08-CER005-07   A4414
K12-VYZ003-02   A8311