03/03

Petrović-Njegoš, Milena


4. 5. 1847 Cetinje, Černohorské knížectví – 16. 3. 1923 Antibes, Francie
černohorská královna
Rozená Vukotićová. Pocházela ze staré černohorské rodiny. V roce 1860 si vzala knížete Nikolu Petrović-Njegoše, s kterým byla zasnoubena již ve svých šesti letech a který se v roce 1910 ustanovil králem Černé Hory. Když bylo toto království roku 1918 spojeno s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, odešli manželé do francouzského exilu.

K08-CER005-04   A4411
K08-CER005-08   A4415
K08-CER006-01   A4424