04/04

Colomiès, Georges


francouzský konzul
Roku 1908 byl konzulem v Praze, později ve Smyrně.

K08-DAN007-06   A4440
K08-DAN007-07   A4441
K08-DAN007-08   A4442
K08-DAN007-09   A4443