02/02

Archangelski


pravěpodobně generálmajora Archangelski, který byl činný v Petrohradě. Host VI. všesokolského sletu roku 1912 v Praze.

K08-BER003-12   A4393
K12-VYS015-09   A8168