08/08

Peterka, Otto Wilhelm a Leo


23. 3. 1876 Praha – 24. 5. 1945 internační tábor Klecany
pedagog a právní historik
Pocházel ze staré pražské obchodnické rodiny, která vlastnila dům U Zlatého slunce v ulici Na Poříčí. Vystudoval Právnickou fakulty německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a od roku 1912 byl profesorem právních dějin. Publikoval práce o české právní historii. V letech 1926–1927 byl rektorem německé části Univerzity Karlovy, předtím a potom byl jmenován také děkanem. Spolu s W. Weizsäckerem napsal studii o právní historii Litoměřic. Dne 9. května 1945 byl zatčen, vězněn na Pankráci a internován v Klecanech, kde zemřel. Údajně je pohřben v hromadném hrobě v Klecanech, který byl v roce 2008 přemístěn na válečný hřbitov v Chebu.

K07-PIC027-18 pravděpodobně L. Peterka
9. 1. 1865 ? – 8. 4. 1939 ?
bankovní úředník
Úředník Hypoteční banky království českého, Městské spořitelny pražské a člen správní rady České komerční banky, v roce 1899 založil Lidovou banku na Václavském náměstí čp. 777 a nechal pro ni postavit novou budovu, tzv. Peterkův dům, od architektů Viléma Thierhiera a Jana Kotěry s výzdobou Stanislava Suchardy. V roce 1908 byl zvolen členem správní rady Nuselského pivovaru, později se stal jeho ředitelem. Je označován za místopředsedu PÚB a majitele realit.

K07-PIC027-18   A3987
K10-POS047-01   A5755
K10-POS047-02   A5756
K10-POS047-03   A5757
K10-POS047-04   A5758
K10-POS047-05   A5759
K10-POS047-06   A5760
K10-POS047-07   A5761