02/02

Fišerů, Olga a Eugen z


Olga z Fišerů a její bratr Eugen z Fišerů se narodili na Kavkaze, a byli ruskými státními příslušníky jejich otec byl Max z Fischerů. V roce 1913 získali oba sourozenci titul MUDr.

K11-HAS033-02   A6648
K11-HAS033-03   A6649