02/02

Stretti-Zamponi, Jaromír


11. 6. 1882 Plasy – 29. 12. 1959 Praha
malíř a grafik
Ke jménu si přidal dívčí jméno babičky, aby se odlišil od svého bratra Viktora Strettiho. V malířství se vzdělával sám a přešel ke grafice se zaměřením na barevnou akvatintu. Po roce 1920 se stal jako umělecký expert členem stavební komise pro vnitřní úpravy Pražského hradu a Černínského paláce. Byl zodpovědný za nákup starožitností a zařízení reprezentačních místností. V letech 1937–1947 byl uměleckým expertem v Kanceláři prezidenta republiky.

K06-STR007-22   A3385
K06-STR007-23   A3386