02/02

Španiel, Otakar


Sochař, medailér
13. 6. 1881 Jaroměř – 12. 5. 1955 Praha
Studoval na odborné rytecké škole v Jablonci nad Nisou, na Akademii výtvarných umění ve Vídni (1899-1901, J. Tautenhayn) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1902-1904, J. V. Myslbek). 1904-1912 pobýval v Paříži. Od 1917 profesor na UPŠ v Praze, od 1919 na AVU v Praze. Španielova tvorba prošla zajímavým vývojem od historismu přes secesi a impresionismus až k neoklasicismu ve 20. letech 20. století. Svůj talent uplatnil zejména v plaketách.

Citované publikace:
Jiří Mašín – Václav Vilém Štech, Otakar Španiel (1881-1955) : životní dílo, Praha 1956; Toman II, s. 551; Nová encyklopedie II, s. 836-837.

K06-MOJ008-05   A3391
K06-MOJ008-06   A3392