04/04

Kafka, Bruno


27.9.1881 Praha – 12. 7. 1931 Praha

právník a poslanec
V roce 1904 promoval z práv na pražské německé univerzitě. Od roku 1912 byl na své alma mater profesorem pro občanské právo a pro rok 1931-1932 byl zvolen jejím rektorem. Angažoval se v Novém německém divadle a od roku 1916 byl aktivní také politicky. V letech 1920 až 1925 byl poslancem za Německou demokratickou svobodomyslnou stranu, a v letech 1929-1931 za Německé volebné společenství, byl zvolen i do Českého zemského zastupitelstva. Spisovatel Franz Kafka byl jeho nevlastním bratrancem.


K07-KLO016-05   A3706
K07-KLO016-06   A3707
K07-KLO016-07   A3708
K07-KLO016-15   A3716