05/05

Gočár, Josef


13. 3. 1880 Semín – 10. 9. 1945 Jičín
architekt
Od roku 1902 byl na UMPRUM žákem Jana Kotěry. Od roku1924 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, jejímž rektorem byl v letech 1928–1932. Je autorem nejvýznamnějších československých kubistických a funkcionalistických staveb, například Domu U Černé Matky Boží v Praze nebo Legiobanky v Praze. Vypracoval urbanistický koncept pro Hradec Králové, navrhoval také nábytek, pomníky, církevní stavby, vily a užitkové stavby. Byl členem mnoha spolků (Artěl, Mánes a další) a rytířem Čestné legie.

K06-BRO001-06   A3280
K06-BRO001-07   A3281
K06-BRO001-08   A3282
K06-BRO001-16   A3290
K06-BRO001-18   A3292