01/01

Dědina, Václav


6. 12. 1870 Vinařice – 30. 11. 1956 Praha
geomorfolog
Po studiu přírodopisu a zeměpisu na Univerzitě Karlově učil na gymnáziích, v roce 1919 se habilitoval v oboru geomorfologie, od roku 1927 byl profesorem zeměpisu a geomorfologie. Za války byl penzionován, pokračoval ale ve vědeckých pracích. Od roku 1952 byl členem-korespondentem Československé akademie věd, vrchním redaktorem sborníku Československá vlastivěda. V roce 1955 mu byl udělen Řád práce.

K13-BLA040-06   A8731