03/03

Čapek, Josef


28. 3. 1887 Hronov nad Metují – mezi 13. a 15. dubnem 1945 Bergen-Belsen
malíř a spisovatel
Po studiu malby a grafiky na UMPRUM v Praze žil v letech 1910–1911 v Paříži, po návratu spoluredigoval různé časopisy. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny výtvarných umělců, spoluzakládajícím členem výtvarné skupiny Tvrdošíjní. Roku 1929 se stal členem Umělecké besedy. Věnoval se také ilustracím, kresbami doprovázel nejen vlastní knihy, ale i práce bratra Karla Čapka, se kterým napsal dvě raná díla. Mezi lety 1917 a 1921 byl redaktorem Národních listů, posléze redaktorem Lidových novin. Již 1. září 1939 byl zatčen a až do své smrti v dubnu 1945 byl internován ve čtyřech koncentračních táborech, v posledním zemřel na skvrnitý tyfus.

K06-HYN002-05   A3299
K06-HYN002-06   A3300
K06-HYN002-08   A3302