05/05

Brožík, Václav


5. 3. 1851 Železný Hamr – 15. 4. 1901 Paříž, Francie
malíř
Václav Brožík žil v Paříži, kde měl rodinu, a v Praze, kde vyučoval od roku 1893 na Akademii. Pro královskou lóži Národního divadla vytvořil soubor obrazů, podílel se na výzdobě Pražského hradu. Byl rytířem Čestné legie, členem Académie des beaux-arts, České akademie věd a umění a Umělecké besedy. V roce 1897 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Tvořil hlavně akademickou historickou malbu (např. Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém).

K06-BRO001-11   A3285
K06-BRO001-12   A3286
K06-BRO001-13   A3287
K06-BRO001-14   A3288
K06-BRO001-15   A3289