05/05

Sezima, Karel


3. 10. 1876 Hořovice – 14. 12. 1949 Praha
úředník a spisovatel
Vlastním jménem Kolář. Práva studoval v letech 1895–1897 v Innsbrucku, studium ukončil v Praze. Nejprve byl zaměstnán na zemském finančním úřadu v Praze, několik let pracoval v Nové Pace, poté opět v Praze. Od roku 1920 do roku 1938 byl vrchním finančním radou v Praze. Literárně byl činný již před první světovou válkou, přispíval do časopisu Lumír, do Literárních listů a dalších periodik. Od roku 1932 byl členem pravopisné komise České akademie věd a umění a členem redakční rady časopisu Naše řeč. Je autorem devíti románů a novel, pro které používal několik pseudonymů. Nejvíce byla uznávána jeho literárněkritická činnost

K03-KRA016-01   A2233
K03-KRA016-02   A2234
K03-KRA016-05   A2237
K03-KRA016-09   A2240
K03-KRA016-11   A2242