01/01

Rouček, Jaroslav


18. 5. 1874 Otvovice – 25. 2. 1948 Brno

politik a novinář
Redaktor časopisů Moravský kraj, Ruch a Rovnost se angažoval v hnutí katolické moderny a v roce 1913 byl zvolen do Moravského zemského sněmu. V letech 1918–1925 byl poslancem Národního shromáždění za sociální demokraty, po vzniku komunistické strany v roce 1921 se stal jejím členem a poslancem. V roce 1925 z ní byl pro kritický postoj vyloučen. Vrátil se k sociálním demokratům, ale i z této strany byl v roce 1937 vyloučen. Poté odešel ze zemského zastupitelstva moravskoslezkého a zemského výboru, jehož členem byl od roku 1929. Vedle povolání redaktora byl také zemským přísedícím v Brně.

K02-RUB059-12   A1753