01/01

Rodovský, Bohuslav


27. 12. 1874 Střevač – 17. 12. 1962 Praha
politik a obchodník
Vyučený řezník vybudoval v Praze masný velkoobchod a v době emigrace Tomáše G. Masaryka během první světové války obstarával pro jeho rodinu zdarma potraviny. Byl starostou Společenstva velkořezníků v Praze a působil jako laický soudce (přísedící) u Obchodního soudu v Praze. V letech 1935–1939 byl poslancem Národního shromáždění za živnostníky a zasedal ve správní radě Národní banky. Jako spoluzakladatel Církve československé husitské v Holešovicích byl členem její Rady starších.

K02-RUB059-09   A1750