02/02

Pichl, Jiří


18. 2. 1872 Česká Třebová – 27. 12. 1952 Praha
novinář a politik
Po studiu gymnázia v Hradci Králové se stal redaktorem chrudimských novin Hlasy z východních Čech, mimoto publikoval v Českých novinách a České demokracii. Jako člen národněsocialistické strany v roce 1907 spoluzakládal deník České slovo a vydával stranické brožury. V letech 1919–1923 byl starostou Královských Vinohrad, mimoto působil jako předseda Ústřední školy dělnické a později předsedal Syndikátu československých novinářů. V roce 1925 byl zvolen senátorem Národního shromáždění za národní socialisty, tuto funkci vykonával do roku 1939. Za druhé světové války byl sledován německou policií a po válce se již v politice neangažoval.

K02-PAV055-12   A1707
K02-PAV055-13   A1708