04/04

Nosek, JUDr., František


26. 4. 1886 Chrudim – 17. 4. 1935 Praha
politik a právník
Po studiích pracoval u Zemského finančního ředitelství a od roku 1918 působil na ministerstvu financí. V letech 1920 až 1935 byl poslancem Národního shromáždění za Československou stranu lidovou, v období 1925–1926 vykonával funkci ministra vnitra a v letech 1926–1929 ministra pošt a telegrafů. Mimo jiné byl činný v katolickém politickém hnutí a zasloužil se o výstavbu kostela sv. Anežky na Spořilově.

K02-NAT050-01   A1627
K02-NAT050-02   A1628
K02-NAT050-13   A1639
K02-NAT050-14   A1640