01/01

Měchura, Jan


17. 8. 1876 Šardice – ?
rolník a politik
Povoláním byl rolník. Politicky se angažoval již kolem roku 1899. V roce 1907 byl zvolen za agrárníky do Moravského zemského sněmu, kde zasedal do roku 1918. V roce 1911 byl zvolen poslancem Říšské rady, i zde setrval do roku 1918. Poslancem Revolučního národního shromáždění byl opět za agrární stranu. V letech 1906–1930 byl starostou rodných Šardic, kde působil jako člen silničního výboru, šardické záložny a po roce 1918 jako vicedirektor Moravské zemské banky. Od roku 1933 působil šest let jako senátor. Během druhé světové války byl předsedou místní odbočky Národního souručenství.

K02-MAS046-05   A1578