02/02

Kubr, Stanislav


9.10.1862 Kněževes – 21.10.1908 Kněževes
statkář a politik
Po gymnáziu se začal starat o rodinný statek v Kněževsi. Angažoval se v komunálních a okresních organizacích. Roku 1896 spoluzakládal a předsedal Selské župě středočeské, později založil Sdružení českých zemědělců, které v roce 1899 přešlo v Českou agrární stranu, jejímž se stal jejím předsedou. V roce 1901 byl za tuto stranu zvolen do Říšské rady a do Českého zemského sněmu.

K02-KUB036-10   A1465
K02-KUB036-11   A1466