05/05

Kosek, František


pravděpodobně F. Košek
? ‒ před rokem 1939
profesor matematiky v Praze

K07-KUN017-14   A3737
K07-KUN017-15   A3738
K07-KUN017-16   A3739
K07-KUN017-23   A3746
K07-KUN017-25   A3748