01/01

Fierlinger, Zdeněk


11. 7. 1891 Olomouc – 2. 5. 1976 Praha
politik
Při studiu obchodní akademie působil jako obchodní zástupce v Rostově. Později vstoupil do ruských legií, byl poslán do USA a přešel k legiím ve Francii. Po válce vstoupil do diplomatických služeb, působil znovu v USA, v Holandsku a ve Švýcarsku. Spolupracoval s E. Benešem, roku 1924 vstoupil do sociálnědemokratické strany. V letech 1937–1945 byl vyslancem a velvyslancem v SSSR a předpokládá se, že v třicátých letech vstoupil do služeb KGB. V období 1945–1946 byl předsedou vlády, 1946–1947 předsedou Československé sociální demokracie, v obou funkcích úzce spolupracoval s komunisty. Roku 1947 byl ze strany vyloučen, ale o rok později prosadil sloučení sociálních demokratů s komunistickou stranou. V letech 1948–1953 byl pak předsedou Národního shromáždění, ministrem pro věci církevní a do roku 1966 členem ústředního výboru KSČ.

K02-GIR021-03   A1240