03/03

Bergman, Rudolf


15.7. 1876 Červené Pecky – 23.1.1940 sanatorium Nová Ves pod Pleší
politik
Absolvoval gymnázium a odborné zemědělské školy. Po celou dobu života hospodařil nebo byl majitelem statků. Od roku 1905 se zapojil do politiky, předsedal lounskému agrárnímu spolku, v roce 1907 byl zvolen do Říšské rady za agrárníky. V roce 1909 se stal okresním starostou Loun a v zastupitelstvu pak zasedal do roku 1919. Protože kritizoval korupci agrárníků byl ze strany vyloučen. Založil později Národní rolnickou jednotu, která se blížila národním demokratům. Za ně zasedal jako poslanc a do roku 1939 jako senátor. Byl označován za specialistu na řepnou otázku, psal do Venkova a Národních listů.

K02-BER003-01   A1029
K02-BER003-02   A1030
K02-BER003-12   A1040