08/08

Zelenka, Ladislav


(1881-1957)
Jeden ze členů Českého kvarteta (1913-32), profesor a později rektor Pražské konzervatoře a její mistrovské školy, první rektor AMU. Proslul zejména podmanivou interpretací Dvořákova violoncellového koncertu h-moll.
Hru na violoncello studoval na Pražské konzervatoři u J. Buriana (1896-1902). V letech 1913 až 1932 hrál v Českém kvartetu, poté byl členem Českého tria (1934-45). Vedle působení v našich předních komorních souborech koncertoval i sólově – dovedl uplatnit svůj zpěvný tón, virtuozní techniku i „slovansky“ vroucí přednes. Od 1922 učil na pražské konzervatoři. Z jeho žáků vynikli I. Večtomov, J. Šimandl, P. Sádlo, R. Lojda ad. Založil u nás interpretační tradici Dvořákova violoncellového koncertu.

K04-VRZ019-01   A2887
K04-VRZ019-02   A2888
K04-VRZ019-03   A2889
K04-VRZ019-09   A2895
K04-VRZ019-11   A2897
K04-VRZ019-12   A2898
K04-VRZ019-13   A2899
K04-VRZ019-16   A2902