01/01

Nová-Krajíčková, Ludvika


1. 11. 1876 Praha – po 1949? Plzeň
gynekoložka
Studentka německé pražské univerzity přešla v roce 1897 na českou Lékařskou fakultu v Praze, kde bojovala o právo hospitací, protože právo na řádné studium bylo ženám povoleno teprve v roce 1901. Složila rigorózní zkoušky a promovala v roce 1904 jako pátá lékařka v Čechách. Praktikovala v několika pražských nemocnicích. V roce 1906 se provdala za malíře Jindřicha D. Krajíčka a přestěhovala se do Plzně, kde si otevřela soukromou ordinaci a stala se první plzeňskou lékařkou. Od roku 1916 se specializovala na gynekologii a porodnictví, psala osvětové a odborné články o zdravotnictví a praktikovala pravděpodobně do roku 1949.

K01-SLA077-01   A0733