01/01

Kratochvílová


pravděpodobně jedna z pěti členek opery Národního divadla koncem 19. a začátkem 20. století

K01-KOV044-01   A0398