01/01

Jeřábek, Luboš


21.2.1864 Praha – 7.8.1937 Černošice
památkář
Po studiu práv se stal roku 1893 soudním sekretářem. V roce 1908 byl zvolen poslancem Zemského sněmu a od roku 1911 působil na ministerstvu kultu a vyučování jako zemský konzervátor. Spolupracoval na vzniku Památkového úřadu, který se v roce 1918 změnil ve Státní památkový úřad. Byl spoluzakladatelem a předsedou Klubu Za starou Prahu. Podporoval ochranu nejen kulturních, ale i přírodních památek; vytvořil například první návrh chráněných území pro oblast Království českého. Byl členem Pěvecké obce české a roku 1904 spoluzakládal První český hudební festival. Je autorem četných publikací o kulturních památkách.

K07-JAN015-08   A3688