02/02

Deyl, Jan


24. 6. 1855 Vysoké Veselí – 16. 2. 1924 Praha
oční lékař
Od roku 1887 byl přednostou očního oddělení univerzitní polikliniky v Praze. V roce 1893 se stal profesorem očního lékařství a nastoupil na místo přednosty oční kliniky Všeobecné nemocnice, mimoto se stal ordinářem České dětské nemocnice. Publikoval vědecké studie, soustředil se na morfologii oka, napsal učebnice o zevních očních nemocích. V roce 1910 založil v Praze první český ústav pro slepce (dnes Konzervatoř Jana Deyla). Byl členem České akademie věd a uměni, autorem vědecké literatury, jedním ze zakladatelů moderní české oftalmologie.

K10-DAN007-15   A5246
K10-DAN007-19   A5250