04/04

Charvát, Josef


6. 8. 1897 Praha – 31. 1. 1984 Praha
endokrinolog
Studium lékařství musel během první světové války přerušit a ukončil ho v roce 1923. Studoval ještě v Anglii a ve Francii, od roku 1933 byl profesorem vnitřního lékařství. V roce 1937 založil Československou endokrinologickou společnost, jejímž předsedou byl až do roku 1975. Tři roky byl starostou Svazu skautů a skautek. Vedle E. Beneše léčil i K. Gottwalda. Za činnost v odboji byl roku 1939 zatčen a deportován do koncentračních táborů Dachau a Buchenwald. Od roku 1945 se stal přednostou III. interní kliniky v Praze. Mimo endokrinologii se věnoval také imunologii a lékařské kybernetice a genetice. Byl nositelem různých řádů i titulu Hrdina socialistické práce. Roku 1968 byl jako nestraník nominován na prezidenta republiky.

K13-CHA025-01   A8580
K13-CHA025-10   A8589
K13-CHA036-01   A8685
K13-CHA036-02   A8686