Struktura

Z iniciativy dědiců Jana Langhanse byla založena Nadace Langhans Praha. Jejím posláním je uchovat a zpřístupňovat archiv Galerie osobností, který vznikl v Ateliéru Langhans, široké veřejnosti. Negativy byly jako nadační jmění vloženy do Nadace Langhans Praha a tím je zajištěno uchování archivu v jeho celistvosti pro další generace. Nadace byla založena 30. dubna 2003. Předsedkyní správní rady je Zuzana Meisnerová-Wismer, pravnučka Jana Langhanse.

Název a sídlo:

NADACE LANGHANS PRAHA
Vodičkova 37
110 00 Praha 1

IČ: 267 79 056
Registrace: 30. 4. 2003
Bankovní spojení:
číslo účtu: 51-0685310297/0100 (Komerční banka)
IBAN: CZ02 0100 0000 5106 8531 0297.

Poslání a cíle Nadace Langhans Praha
Účelem nadace je podpora, pokračování a rozšíření myšlenky „Galerie osobností“ – archivu portrétů slavných a významných osobností, které byly v rozmezí let 1880-1948 fotografovány v Ateliéru Langhans v Praze a v pobočných závodech (např. v Mariánských Lázních, Plzni,Hradci Králové). Nadačního účelu je dosahováno péčí o Langhans Archiv – restaurováním, digitalizací, katalogizací a následným zprostředkováním k užívání pro odbornou i laickou veřejnost pomocí výstav, publikací, poskytováním fotografií apod.

Nadace Langhans Praha pověřila Příkazní smlouvou zapsaný spolek PRO Langhans vykonáváním činností pro nadační potřeby a úkoly.

PRO LANGHANS, zapsaný spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 10255
zastoupený Michaelou Štibingerovou, ředitelkou

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 123-45000207/0100 (Komerční Banka)