05/05

Remiger, Jan


4.5.1879 Zhoř u Stříbra – 21.5.1959 Gauting, D
pomocný pražský biskup.
Professor teologie Johannes Nepomuk Remiger byl vysvěcen v Praze roku 1902 a působil později jako středoškolský učitel. V roce 1929 se stal pomocným biskupem pražským a titulárním biskupem dadimenským. Na začátku 2. světové války byl biskupem spolusprávcem kardinála Kašpara. V letech 1945-1946 byl internován v klášteře Hájek a 1946 vysídlen.

K09-BEN002-07   A4663
K09-BEN002-08   A4664
K09-BEN002-16   A4671
K09-BEN002-26   A4681
K09-BEN002-27   A4682