02/02

Lesný, prof. PhDr., Vincenc


3.4.1882 Komárovice – 9.4.1953 Praha
český indolog.
Na Karlově univerzitě studoval filologii a sanskrt. Po promoci pracoval do roku 1924 jako středoškolský profesor v Praze a Mladé Boleslavi. Poté byl profesorem indické filologie na Filosofické fakultě UK, kde přednášel až do své smrti a byl krátce i děkanem. Podnikl několik cest do Indie, kde se seznámil s R. Thákurem, jehož díla překládal. Podílel se na založení měsíčníku Nový Orient, a stal se jeho hlavním redaktorem. Po válce uvedl indologii na univerzitu Palackého v Olomouci a v letech 1945-1952 působil jako ředitel Orientálního ústavu v Praze. Překládal z bengálštiny, hindštiny, páli a sanskrtu.

K13-LES053-01   A8921
K13-LES053-03   A8923