03/03

Lesný, Vincenc


3. 4. 1882 Komárovice – 9. 4. 1953 Praha
indolog
Na Filozofické fakultě v Praze studoval filologii, sanskrt a indologii. Po promoci pracoval do roku 1924 jako středoškolský profesor v Praze a Mladé Boleslavi. Poté se stal profesorem indické filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a byl zvolen jejím rektorem. Podnikl několik cest do Indie, kde se seznámil s Rabíndranáthem Thákurem, jehož díla překládal z bengálštiny. Byl zakladatelem Indického sdružení, Školy orientálních jazyků a podílel se na založení měsíčníku Nový Orient, jehož byl hlavním redaktorem. Po válce uvedl indologii na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působil jako děkan. V letech 1945–1952 působil jako ředitel Orientálního ústavu v Praze. Je autorem monografie o buddhismu, překládal také z hindštiny, páli a sanskrtu.

K11-LEX074-02   A7309
K11-LEX074-03   A7310
K11-LEX074-04   A7311