01/01

Hynek, Arnošt


pravděpodobně A. Hynek
1878 ? – 1955 ?
knihkupec a nakladatel
Bratranec, některé prameny uvádějí synovec, nakladatele Aloise Hynka. Byl knihkupcem v Praze a vydavatelem časopisu Zrání. V roce 1911 začal publikovat Lidové vydání spisů Julesa Verna s označením nakladatelství Alois Hynek.

K12-VYS001-07   A8016