01/01

Hujer, Oldřich


26. 11. 1880 Paceřice – 4. 6. 1942 Praha
lingvista
Žák profesorů Gebauera a Zubatého byl od roku 1919 profesorem srovnávací lingvistiky indoevropských jazyků na Univerzitě Karlově. Přednášel také na Masarykově univerzitě v Brně, byl členem různých filologických spolků a akademií v republice a zahraničí. V období 1931–1932 byl děkanem Filozofické fakulty v Praze. Působil také jako člen redakční rady časopisu Naše řeč a je autorem odborných publikací.

K10-HUJ023-02   A5440