02/02

Horák, Jaroslav Jan


1871 Rostoklaty – ?
podnikatel a politik
Starosta Zemské jednoty společenstva řezníků a uzenářů v Praze a jiných živnostenských družstev a spolků. Za první světové války byl za účast v odboji zatčen a vyšetřován za velezradu. Byl majitelem masného závodu v Praze, restaurace a hotelů v Řevnicích a na Jadranu. V letech 1929–1935 zasedal jako senátor za živnostensko-obchodnickou stranu v Národním shromáždění. Byl otcem herečky Jarmily Horákové.

K07-HOR012-01   A3617
K07-HOR012-02   A3618