05/05

Honl, Ivan


23. 4. 1866 Zbýšov – 7. 6. 1936 Lázně Běloves
bakteriolog
V roce 1892 ukončil studium lékařství na Univerzitě Karlově, později se habilitoval z bakteriologie. V roce 1905 se stal přednostou českého Pasteurova ústavu pro ochranné očkování proti vzteklině. Od roku 1919 byl profesorem a dvakrát děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, až do své smrti byl přednostou Ústavu pro bakteriologii a sérologii. Již v roce 1899 se zasloužil o zřizování sanatorií pro nemocné tuberkulózou. Odhalil zdroj tyfových epidemii z konce 19. století a izoloval surové antibiotikum, které se užívalo až do druhé světové války, kdy bylo nahrazeno penicilinem.

K10-HOU022-01   A5429
K10-HOU022-06   A5434
K10-HOU022-07   A5435
K10-HOU022-08   A5436
K13-190048-02   A8846