09/09

Hobza, Antonín


6. 1. 1876 Rokytnice nad Rokytnou – 6. 9. 1954 Praha
právník
Do roku 1918 byl právníkem v zemském výboru, věnoval se právní teorii a mezinárodnímu právu. V roce 1911 se stal docentem, později profesorem církevního práva. Po vzniku republiky pracoval na ministerstvu zahraničí, byl členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a zastupoval ČSR při rozhodčích soudech s Maďarskem a Německem. Po válce působil na Právnické fakultě a psal posudek pro proces s K. H. Frankem. Později měl být soudním znalcem při inscenovaných procesech s církevními hodnostáři. Spolupracoval na přípravě nové ústavy. V roce 1952 byl jako jeden z prvních jmenován akademikem.

K10-HEG017-10   A5376
K10-HEG017-12   A5378
K11-HOB090-01   A7505
K11-HOB090-02   A7506
K11-HOB090-03   A7507
K11-HOB090-04   A7508
K11-HOB090-05   A7509
K11-HOB090-06   A7510
K11-HOB090-07   A7511