04/04

Heřman, Jan


31. 8. 1880 Neveklov – 30. 9. 1946 Praha
klavírista
První výuku ve hře na klavír, varhany a housle získal od svého otce. Po třech letech gymnázia začal studovat klavír a hudební teorii u A. Mikeše, kde se seznámil s Josefem Sukem a Vítězslavem Novákem. Ve čtyřiadvaceti letech doprovázel houslistku Marii Heritesovou po USA, roku 1907 vystoupil s Českou filharmonií. Mezi léty 1909 a 1912 byl profesorem hudební školy v ruském Orlu. Od roku 1914 až do roku 1946 vyučoval klavír na pražské konzervatoři, vystupoval na koncertech po celé Evropě a hrál s Českým kvartetem. V roce 1946 byl jmenován národním umělcem.

K04-FOR005-04   A2577
K04-FOR005-05   A2578
K04-FOR005-15   A2588
K04-FOR005-17   A2590