01/01

Herfort, Karel


8. 8. 1871 Praha – 29. 3. 1940 Praha
dětský psychiatr
Po studiích se věnoval psychiatrii, byl asistentem psychiatrické kliniky a sekundář Ústavu choromyslných v Praze. Od roku 1902 působil jako lékař v Ernestinu, ústavu pro výchovu slabomyslných, později se stal jeho ředitelem. V roce 1906 se habilitoval v hygieně a somatologii a tyto obory vyučoval v Učitelském ústavu. Roku 1914 spoluzakládal dnešní Pedagogický ústav v Praze a i zde byl ředitelem. Vedle toho byl primářem Ústavu pro mladé provinilce. Od roku 1930 byl profesorem psychopatologie dětského věku na Univerzitě Karlově. Je považován za zakladatele české dětské psychiatrie.

K10-HEG017-06   A5372