01/01

Hájek, Max


1835 Rychmburk – 23. 8.1913 Písek
politik
Vyučený sládek vstoupil po vandrovních letech roku 1854 do armády, zúčastnil se tažení do Itálie a s hodností poručíka v roce 1860 z armády vystoupil. V Praze pak dokončil obchodní školu a od roku 1863 je uváděn jako obchodník v Písku. Zasedal v obecním zastupitelstvu, spoluzakládal místní Sokol. V roce 1885 se stal poslancem Českého zemského sněmu, kde zasedal za staročechy a mladočechy do roku 1908, poslancem Říšské rady byl do roku 1907.

K11-CES015-62   A6445