02/02

Hájek, František


30. 11. 1886 Čertyně – 15. 3.1962 Praha
soudní lékař
Hned po promoci roku 1912 pracoval jako asistent v Ústavu pro soudní lékařství, který vedl od roku 1934 do roku 1957. Byl docentem a profesorem na Univerzitě Karlově, zabýval se i historií oboru a budoval sbírku soudního lékařství. V roce 1943 byl vyslán jako člen mezinárodní komise na místo katyňského masakru a potvrdil vinu sovětské NKVD. Roku 1945 byl zadržen sovětskou tajnou službou a v Čechách souzen pro kolaboraci. Poté vydal knihu, kde dokazoval, že polští důstojníci v Katyni byli zabiti německými vojáky. Pravděpodobně spolupracoval se Státní bezpečností. Pitval těla Jana Masaryka a kněze Josefa Toufara a údajně upravoval pitevní zprávy.

K10-HOE020-01   A5409
K13-MEN050-04   A8886