09/09

Haering, Vladimír


24. 6. 1882 Benešov – 6. 11. 1942 věznice v Hameln, Německo
vojenský lékař
Před rokem 1918 působil jako primář chirurgie v Ostravě. Od roku 1916 byl lékařem československých legií, po roce 1918 se stal mimo jiné přednostou zdravotnické služby Československého červeného kříže a od roku 1928 velel jako generál zdravotní službě československé armády. Za druhé světové války podporoval odbojovou organizaci Obrana národa a rodiny uvězněných. V roce 1940 byl gestapem zatčen, o dva roky později zemřel ve vězení v Německu.

K05-GAJ005-01   A2997
K05-GAJ005-02   A2998
K05-GAJ005-03   A2999
K05-GAJ005-04   A3000
K05-GAJ005-05   A3001
K05-GAJ005-06   A3002
K05-GAJ005-07   A3003
K05-GAJ005-21   A3017
K05-GAJ005-22   A3018