08/08

Funk, Vilém


14. 1. 1875 Praha – 24. 9. 1955 Praha
právník
Na Právnické fakultě promoval roku 1899, poté pokračoval ve studiích v Berlíně a ve Vídni. Od roku 1909 byl profesorem finančního práva na Univerzitě Karlově, v letech 1921–1922 a 1934–1935 byl zvolen děkanem Právnické fakulty, v období 1938–1939 rektorem. Angažoval se v pražské městské radě, byl poslancem Říšské rady za mladočechy v období 1911–1918, poté pracoval jako finanční expert na ministerstvu unifikací. Je autorem četných odborných prací. Byl členem Akademie věd a umění.

K11-BEN078-03   A7365
K11-AKA089-10   A7493
K11-AKA089-11   A7494
K11-AKA089-12   A7495
K11-AKA089-13   A7496
K11-AKA089-19   A7502
K11-AKA089-20   A7503
K13-BAR023-10   A8565